Vi hjälper ditt djur

Kurser

Nybörjarkurs i djurkommunikation

1-4 maj 2019
5900 kr

Läs mer

Fortsättningskurs i djurkommunikation

12-15 september 2019
6100 kr

Läs mer

Nybörjarkurs i djurkommunikation

12-15 september 2019
5.900kr

Läs mer

Vad är det som händer när man kommunicerar och kan vem som helst lära sig?

Precis som alla människor faktiskt kan sjunga så hävdar jag att alla människor kan lära sig att kommunicera med djur. Mer eller mindre bra förstås, men alla kan få kontakt och träna på att lyssna på sin intuition.

Dessutom så har alla redan pratat telepatiskt med sin mamma eftersom det verbala språket föds vi inte med. Däremot så har du kommunicerat telepatiskt när du föddes och några år upp i barnaåren innan det verbala språket tog över helt och hållet.

Träna, det är nyckeln många gånger och vad jag menar med träna är att träna på att lita på det som kommer till en. Det behöver inte betyda att det alltid är från djuren utan det som händer i vår vardag, varje dag, vid möten med människor eller djur.

Alla människor, vågar jag påstå, upplever telepatiska kontakter varje dag. Man tänker på någon och några sekunder senare så ringer personen i fråga. Det här är en form av telepatisk kontakt och den kan man träna på för att kunna nå djuren och höra deras röst och tankar.

Jag håller fortlöpande kurser i djurkommunikation. Jag anser att alla kan lära sig och här handlar det mesta om att släppa på sin egen kontroll. Vi moderna människor lever i ett stressat samhälle där det knappt finns tid för att känna känslor och lyssna på sin egen kropp. Intuitionen talas det knappt om i skolorna eller på arbetsplatserna.

I skolan är det viktigast med IQ och tyvärr inte EQ (emotionell intelligens). Vårt intellekt gör allt för att inbilla oss att vi bara hittar på eller har fantasier. Barnen är väldigt öppna när de är mindre och på mina kurser så är barnen helt otroligt duktiga på detta och allt annat som vi arbetar med för att träna upp intuitionen och känsligheten.

Jag håller alla kurserna på Brittebo lägergård som ligger utanför Jönköping vackert beläget vid Svansjön och där bor vi i små stugor. På det sättet kan vi arbeta mer ostört och ha ljuvliga dagar tillsammans. Dagar där vi arbetar med att öka vår känslighet, lyssna på intuitionen och framför allt släppa fram barnet inom oss. För barnen är spontana och säger vad de känner och tänker!!!

Vi varvar praktiska och teoretiska övningar hela dagarna och kvällarna, hela kursen går i en mycket lekfull och mysig anda. Vi tränar också på hundar och katter som kommer till kursgården.

Nybörjarkursen ger dig verktyg som du arbetar med för att öppna din känslighet och för att börja lita på din intuition. Vi arbetar mycket med meditationer och de flesta som kommer på mina kurser har aldrig mediterat innan men de lyckas alla oerhört bra. Jag vägleder alla meditationerna och det är en resa in i dig själv - en mycket spännande resa!

Efter nybörjarkursen så väljer många att gå fortsättningskursen direkt för att det har gett dem så mycket. Vissa vill vänta lite mellan för det är så mycket nytt som har kommit in i deras liv - nya kunskaper som de inte visste om. Det kan ta lite tid att smälta.