Vi hjälper ditt djur

Biolight

Biolight är en unik, patenterad, medicinteknisk produkt som med hjälp av rött och infrarött ljus bidrar till att korta ner läktider för de skador som oftast drabbar djur: senskador, ledskador, muskelskador och sår.

Biolight påskyndar kroppens läkningsprocess. Naturligt och skonsamt.

Biolight erbjuder en egenutvecklad och patenterad metod och utrustning för avancerad ljusbehandling. Läknings- och återhämtningsprocesser i levande vävnad stimuleras av pulserande ljus. Behandlingen används framgångsrikt för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd. Resultatet blir dämpad inflammation, ökad cirkulation, ökad syretillgång och regenerering av vävnad.

Metoden används även för snabbare återhämtning efter kraftiga muskelansträngningar.