Vi hjälper ditt djur

Laserbehandling

Bild tagen av Michael Korsgren

Medicinsk laser är ett biverkningsfritt alternativ till antiinflammatoriska läkemedel.

Laser är förkortningen för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Enkelt utryckt är laser en speciell form av ljus där den våglängd man valt att använda har en specifik effekt i den vävnaden eller i de vävnader som behandlas.

Den påverkar mekanismerna som ledert till inflammationer och ödem. Förutom detta har laser även en smärtstillande och biostimulerande effekt. Man kan uttrycka det som att lasern påskyndar läkningsprocessen.

På kliniken använder vi Irradias MID-LASER samt MPHI Vet Orange (MLS Laser) från Optilaser.

Med en medicinsk laser appliceras laserljus icke-invasivt för att minska smärta och inflammation, samt för att främja läkning.
Laserljuset appliceras i kontakt med normalfrisk hud. Känslig, eller skadad hud och öppna sår behandlas i icke-kontakt på ett avstånd av någon eller några centimeter. För att få en bra behandlingseffekt behöver laserljuset kunna genomtränga vävnaden och nå det område som är tänkt att behandlas.

Infraröda våglängder såsom 904 nm (superpulsat) och 808 nm har bäst inträngningsförmåga och används därför på djupt liggande problem, exempelvis leder och muskulatur. Lasrar med synliga våglängder så som 660 nm, 520 nm och 450 nm har lägre inträngningsförmåga och används därför på ytliga problem, såsom ytliga senbesvär, hud eller sår.

När laserljus appliceras på hud eller vävnad absorberas, reflekteras, och sprids det åt flera håll. Ju längre ner i vävnaden desto svagare blir ljuset. Därför används en större energimängd laserljus vid behandling av exempelvis muskulatur och leder, i jämförelse med ett öppet sår.

Irradia laser

MLS laser

 Exempel på tillfällen där laser behandling är att rekommendera:

 • Akuta smärtor
 • Kroniska smärtor
 • Ryggsmärtor
 • Tendinit – inflammation i en sena
 • Muskelsmärta och stelhet
 • Nervsmärtor
 • Stukningar, vrickningar
 • Triggerpunkter
 • Akupunkurpunkter
 • Artros
 • Sårläkning efter operativa ingrepp

Dessutom så har laser behandling många andra fördelar:

 • Kort behandlingstid
 • Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid,inklusive nervsmärta
 • Stark anti-inflammatorisk effekt
 • Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
 • Snabb återhämtning av skadade muskler
 • Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
 • Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
 • Snabb läkning från ytliga skador som sår och ben och brännsår